Höstmöte 24.11.2020

09.11.2020 kl. 10:43
Västnyländska Ungdomsringen rf:s höstmöte hålls tisdagen 24.11.2020 kl.18.00 på Skärhalla.

Västnyländska Ungdomsringen rf:s HÖSTMÖTE hålls tisdagen den 24.11.2020 kl. 18.00 på Ekenäs Skärgårds Hembygdsförening r.f:s föreningshus Skärhalla (Skärhallavägen 10, 10600 Ekenäs).

Lediga platser finns inom styrelsen och vi önskar få med lite nya krafter. Vänligen bekräfta deltagande på mötet (och om du är intresserad av att gå med i styrelsen) senast 20.11 till info@vnur.org eller 019-2415035. 

Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt.

 

Varmt välkomna!