Västnyländska Ungdomsringen rf (VNUR)

 

VNUR, eller i dagligt tal "Ungdomsringen", fungerar som regional samlings-, service- och intresseorganisation för svenskspråkiga ungdoms-, hembygds- och kulturorganisationer i Västnyland. Medlemskap erbjuds alla organisationer som uppfyller de stadgeenliga villkoren. VNUR:s verksamhet leds av en styrelse med personmedlemmar, som utses på årligt medlemsmöte. Verksamhetsområdet täcker Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Lojo. VNUR är en aktiv del av den finlandssvenska ungdomsrörelsen med Finlands svenska ungdomsförbund FSU som takorganisation. VNUR är även medlem i Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) och är med sina 36 medlemsföreningar NSU:s största medlemsförbund. Ungdomsringens medlemsföreningar upprätthåller flera föreningshus, som är viktiga samlingspunkter, festlokaler och kulturhärdar.

Västnyländska Ungdomsringen grundades 1917. Mer om vår historia kan du läsa under Vår historia