Västnyländska Ungdomsringens styrelse 2021

14.12.2020 kl. 13:26
Annika Gustafsson fortsätter på sitt andra år som ordförande för Ringen.

I övrigt består styrelsen av ordinarie medlemmarna Heidi Jousmaa, Leif Wikström, Sara Wilson, Björn Sjögren, Mari Pylväläinen och Felix Lönnqvist. Som suppleanter fungerar fortsättningsvis Svante Lindholm och Ulf Heimberg.

Styrelsen valdes på höstmötet i Ekenäs Skärgårds Hembygdsförening r.f:s föreningshus Skärhalla den 24.11.2020 då även verksamhetsplan och budget godkändes för det kommande året.

"2020 var ett speciellt och utmanande år. Vi hoppas och tror på att 2021 kommer att bli bättre. Att ha haft ett år utan att vi arrangerat Raseborgs Sommarteater, hösproduktion på TryckeriTeatern och då all annan verksamhet, bland annat medlemsföreninsgverksamheten, gått på sparlåga har onekligen varit tråkigt på alla sätt. Men vi ser positivt framåt", säger Gustafsson.

Den nya styrelsen höll sitt konstituerande möte 13.12.2020 på TryckeriTeatern i Karis. Styrelsens uppsättning 2021 ser ut så här:

Ordförande: Annika Gustafsson (RAMS, Raseborgs Medeltida Sällskap)
Vice Ordförande: Leif Wikström (Prästkulla Hbf)

Sekreterare: Felix Lönnqvist (Skogby Uf)
Heidi Jousmaa (Degerö Vänner i Snappertuna)

Björn Sjögren (Vistnäs hembygdsförening)

Mari Pylväläinen (Snappertuna HV)
Sara Wilson (Backgränd Hbf)

Suppleanter:
Svante Lindholm (HV i Snappertuna)
Ulf Heimberg (Skogby Uf)

Verksamhetsledare Charlotta Eriksson (ekonomiansvarig/kassör i föreningen)

 

 

För mer info:

Annika Gustafsson, ordförande, VNUR 040 7405923