VNUR:s vårmöte 27.3.2024

13.03.2024 kl. 22:09
Västnyländska Ungdomsringen rf:s vårmöte hålls 27.3.2024 kl.18.00 på Degerby Uf:s föreningshus Furuborg

Under vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Under mötet kungörs också Årets förening 2023. Vårmötet äger rum på Degerby Uf:s föreningshus Furuborg (Furuborgsgränd 4, 10160 Degerby). Anmäl ert deltagande till info@vnur.org

Varje medlemsförening har rätt att sända två befullmäktigade delegater till mötet, vardera med en röst. Övriga föreningsrepresentanter är också välkomna att delta i mötet, men har inte rösträtt. 

Vänligen skicka in era fullmakter per post eller inskannade per e-post i god tid innan mötet.

Varmt välkomna!